La Confraria vella de l’Ametlla de Mar ha estat el lloc escollit pel GALP Mar de l’Ebre per presentar els resultats de l’inventari del  patrimoni pesquer i aqüícola dels municipis del Mar de l’Ebre (l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Amposta, la Ràpita i Alcanar). Aquest inventari inclou tant el patrimoni immoble (llotges, ports, barraques de pescadors, barris mariners, …) com el patrimoni material (instruments de pesca, embarcacions, eines…) i immaterial, que comprèn el conjunt de coneixements i habilitats que tenen els pescadors. L’inventari recull prou de 150 elements entre conjunts i elements arquitectònics, béns arqueològics, béns naturals, béns ambientals i/o paisatgístics, béns etnològics i/o socials, béns materials i béns immaterials, prou de la meitat dels quals estaven ja inventariats o protegits mitjançant diferents instruments i la resta es compilen per primer cop en un inventari del patrimoni pels seus valors relacionats amb el món pesquer i aqüícola.

Segons Joan Alginet, gerent del GALP Mar de l’Ebre  “aquest inventari vol ser un punt de partida per a la difusió i posada en valor del ric patrimoni pesquer i aqüícola del Mar de l’Ebre que, de la mateixa manera que el delta, està en procés de desaparició a causa de la seva fragilitat”. Per altra banda, l’alcalde de l’Ametlla de Mar i vicepresident del GALP ha explicat que “l’inventari pretén que sigui una eina viva, construint un marc preferentment digital que possibiliti la consulta i la implementació de les entitats i administracions implicades en el GALP, i a partir del qual puguin sorgir estudis específics i iniciatives de difusió i preservació”.  Per últim, el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible Sergi Tudela ha agraït “la feina feta pel GALP Mar de l’Ebre durant aquests anys de FEMP, que han acabat posant en valor el llegat de generacions i generacions de pescadores i pescadors i aqüicultors de les Terres de l’Ebre”.

El projecte, ha estat un encàrrec del Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre en el marc dels ajuts per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu lligat a l’objectiu estratègic número 5 de l’EDLP “Foment de la cohesió social i la recuperació/protecció del patrimoni cultural de la zona”. Per a la seva elaboració s’ha comptat amb la col·laboració dels Serveis Tècnics de Turisme i Patrimoni dels ajuntaments implicats, les Confraries i Associacions aqüícoles, els Serveis territorials de Cultura i d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de les Terres de l’Ebre i els tècnics del Museu de les Terres de l’Ebre. S’han consultat les diferents fonts d’informació existents en els catàlegs municipals, els elements inventariats per la Generalitat de Catalunya, el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, la xarxa de museus existents, l’IPCITE, etc, i s’han mantingut trobades amb representants dels diferents municipis i confraries, així com s’han realitzat entrevistes personals a persones clau i treball de camp per a localitzar nous elements lligats amb el passat i present del sector pesquer i aqüícola.

L’equip redactor ha estat format per Alba Daranas Llopart (consultora tècnica), Arnau Matas Saavedra (consultor tècnic en ciutat i territori) de l’empresa Anthesis Lavola, i Neus Roca Cambras, arquitecta i especialista en patrimoni. 

La Ràpita, 16 de novembre de 2022

Share This