JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és elegida per l’assemblea general i és l’òrgan de govern que administra i representa l’associació.

El President/a de l’Associació té assignades unes determinades funcions, sent les més significatives la representació legal de l’entitat, presidir i dirigir els debats de l’assemblea, vot de qualitat en cas d’empat o convocar les assemblees.

Està assistit per un secretari/a i un tresorer/a.

COMPOSICIÓ

Representant Confraries
Eusebio Rosales Pepiol

PRESIDENT

No membre de la Junta
Mario Vizcarro Gianni

SECRETARI

No membre de la Junta
Joan Balagué Vidal

TRESORER

Representant Sector Pesquer

Eva del Amo

VICEPRESIDENTA

Representant aqüícola
Alvaro Acero Vendrell

VICEPRESIDENT

Representant Confraries
Isabel Betoret

VOCAL

Representant aqüícola
Gerardo Bonet Franch

VOCAL

Representant Confraries
Miquel Brull Arbós

VOCAL

Representant sector privat
Manel Salvadó Tenesa

VOCAL

Representant sector privat
Pau Comí Font

VOCAL

Representant sector social

Joan Barberà Rosales

VOCAL

Representant sector públic

Marc Chavalera Esbri

VOCAL

Representant Confraries

Jordi Pitarque Roch

VOCAL

Representant sector públic

Marc Brunet Piñana

VOCAL

Existeix també la possibilitat de crear i constituir grups de treball o comissions que s’han de plantejar a la Junta Directiva. Serà aquesta la que analitzarà les diferents comissions o grups de treball i un cop al mes ha de rebre a les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

©Roig Creatius

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
DIMARTS I DIJOUS DE 11 A 13 hores
Share This