Accés Informació Pública

Què és el Dret d’accés a la informació pública?

És el dret que tenen les persones a demanar i obtenir la informació disponible a l’Associació Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre per raó de la seva activitat en virtut del títol III de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 Qui pot presentar una sol·licitud de Dret d’accés?

La sol·licitud la pot presentar qualsevol persona més gran de setze anys, en interès propi o en representació d’una entitat.

 Quina informació pública puc demanar?

Tota informació elaborada per l’Associació Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre i la que aquest té en el seu poder, sempre que no vulneri algun límit al dret d’accés a la informació pública o es doni alguna causa d‘inadmissió prevista en els articles 20 a 25, de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Quin és el procediment per resoldre?

Un cop presentada la sol·licitud,  a l’Associació Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre lliura un avís de recepció i disposa del termini màxim d’un mes per avaluar la petició i acceptar-la o motivar la denegació. En cas d’acceptació, l’Associació ha de lliurar la informació sol·licitada en un termini màxim addicional de 30 dies. La persona sol·licitant té dret a presentar recurs si se li denega totalment o parcialment la informació demanada.

 Com i on es pot presentar la sol·licitud?

Descarregueu i empleneu el model de sol·licitud i el feu arribar per correu electrònic a info@mardelebre.cat o el podeu fer arribar per correu postal certificat (Moll Pesquer s/n La Ràpita) o presencialment a: Moll Pesquer s/n Edifici Llotja de Peix La Ràpita 43540 Tarragona

Share This