RETRIBUCIONS ÒRGANS GOVERN

Els càrrecs directius de l’Associació Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre no són remunerats, per tant no hi ha despeses atribuides a aquest órgan de govern. Disposen únicament, d’una assegurança per accidents que cobreix la junta directiva i la gerència del grup.

Share This