El Grup d’Acció Local Pesquer Mar de l’Ebre ha participat durant els dies 12 i 12 de juny a Madrid de la sessió anual de la Red Española de Grupos de Pesca (REGP) que aquest any ha portat per títol “Herramientas para la gestión eficaç del DLP”. La jornada va ser inaugurada per José Luis González Serrano, Director General de Ordenación Pesquera i President de la REGP i per José Vicente Palmero, de la Direcció General de Ordenación Pesquera.

D’entre les conferències que s’han dut a terme cal destacar la del gerent del GALP Mar de l’Ebre Joan Alginet que ha presentat l’estratègia de desenvolupament local participativa. Durant aquests dos dies s’han abordat assumptes d’especial interès pels GALP com les possibilitats de finançament, mesures antifrau, possibilitats de sinèrgies entre les OPP i els GALP, experiències de cooperació dels GALP espanyols o noves eines de comunicació de la REGP i FARNET entre d’altres.

Tot i que no estava previst dintre de l’ordre del dia de la jornada, el dimarts al migdia va tenir lloc una reunió informal dels GALP del mediterrani espanyol presents a la reunió que va derivar en un acord per tal d’establir un nexe de treball i connexió entre ells i així planificar accions de cooperació en un futur immediat. Els representants dels GALP catalans, valencians, balears, murcians i andalusos van posar de manifest els reptes que té per davant la pesca mediterrània i la necessitat d’establir una bona xarxa de transmissió de coneixement que permeti afrontar tots aquests reptes.

  • https://www.facebook.com/Mar-de-lEbre-1840468732833244/?fref=ts
  • https://twitter.com/grupacciolocal

Share This