Ahir dimarts, va tenir lloc a Barcelona una jornada que va reunir grups d’Acció Local Pesquers de la Regió Nord-occidental de la Mediterrània. Es tracta de la primera actuació de cooperació transnacional organitzada pel Govern de la Generalitat en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i la cloenda va estar presidida per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret.

En representació del GALP Mar de l’Ebre van assistir el seu gerent Joan Alginet, i Isabel Betoret, Joan Barberà, Joan Balagué i Mario Vizcarro en representació de la junta directiva.

  • https://www.facebook.com/Mar-de-lEbre-1840468732833244/?fref=ts
  • https://twitter.com/grupacciolocal

L’objectiu d’aquesta trobad a, en què han participat els GALP de les Terres de l’Ebre, Costa Brava, Menorca, Pyrénées Méditerranée, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nord Sardegna i Sardegna Centre Occidental, era emprendre actuacions conjuntes de futur.

La consellera Serret va destacar  “aquesta voluntat de treballar conjuntament per una pesca viable, sostenible i molt viva a la Mediterrània, que garanteixi el relleu generacional del sector i per als consumidors”. Per a Serret és fonamental “consolidar la cultura gastronòmica al voltant de la pesca de proximitat”.

Així, en el decurs de la jornada, es va presentar l’estratègia del Govern de la Generalitat per al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i les diferents estratègies territorials del GALP assistents mitjançant dues taules de debat en què s’han identificat oportunitats de cooperació que han de permetre connectar les comunitats pesqueres del Mediterrani Nord-occidental.

Estratègies de gran abast
Les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) dels GALP assistents s’aplicaran en un territori de més de 5.000 km2 i afectaran una població al voltant de 700.000 habitants. Més de 300 entitats estan adherides a aquests GALP, dels quals més del 35% són entitats del sector pesquer i aqüícola.

Les EDLP s’adrecen principalment a millorar la competitivitat del sector pesquer i aqüícola, que representa més de 3.600 pescadors/es i 85 empreses aqüícoles, diversificar l’activitat econòmica de la zona i incrementar el valor afegit dels productes pesquers. Les diferents administracions gestores del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) destinen més de 12 milions d’euros a aquests GALP, dels quals l’aportació als GALP de Catalunya puja a 7,7 milions  (85% cofinançats per la UE).

Aquesta jornada estaria en consonància amb la iniciativa endegada per la Comissió Europea per al desenvolupament sostenible de l’Economia Blava al Mediterrani Occidental (iniciativa WestMed), amb què es planteja importants reptes i oportunitats per desenvolupar la Política Marítima Integrada centrada en les estratègies marítimes regionals.

Share This