Equip Tècnic

Coneix l’equip humà que hi ha darrera el Grup.

Funcions de caràcter administratiu i de servei als socis.

Coordinar, promoure i difondre les activitats de l’estratègia.

Organització i convocatòria dels consells d’administració i les Juntes Generals dels socis.

Arxiu de l’associació.

T

Transcripció i redacció de les actes.

Registres de gestió de les subvencions.

Z

Avaluació tècnica de les propostes rebut en relació amb el programa d’ajuda.

N

Justificació de les despeses de gestió del Grup.

Organitzar les activitats d’animació de l’organització.

i

Portar un registre de documentació d’entrada i sortida.

Actualitzar el lloc web d’informació del grup.

Realitzar la verificació física i el seguiment de la justificació dels projectes.

Promoure la participació en projectes de cooperació.

l

Altres funcions o tasques encomanades pels òrgans executius del grup.

Joan

Alginet

Aliau

Gerent del Grup d’Acció Local
Terres de l’Ebre

gerencia@mardelebre.cat

Llicenciatura en Ciencies Polítiques i de l’Administració. Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona. 2006/2010.

Gerent del GALP Mar de l’Ebre des de desembre de 2016.

Master en Lideratge per a la Gestió Política. Escola de Postgrau de la Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona. 2011.

Màster universitari en professorat d’educació secundaria obligatoria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes amb especialitat en geografia i història. 2022.

©Roig Creatius

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
DIMARTS I DIJOUS DE 11 A 13 hores
Share This