Durant els dies 21 i 23 de març va tenir lloc a Jürmala (Letònia) el seminari Farnet: “La inclusión social, motor de dinamismo para las comunidades pesqueras” i on per primer cop va participar el GALP Mar de l’Ebre. Aquest seminari va comptar amb l’assistència de més de 140 grups d’acció locals pesquers de la Unió Europea i va servir per presentar iniciatives, conèixer projecte i plantejar reptes de futur en l’àmbit de la inclusió social. El gerent del GALP Mar de l’Ebre Joan Alginet va assistir al seminari en representació del grup i va posar de manifest la importància d’aquesta mena de seminaris que permeten conèixer altres realitats i sobretot teixir sinergies entre els territoris que compartim característiques pesqueres i aqüícoles similars.  Per a Alginet, el repte de teixir elements de cooperació passa per coordinar els GALP del Mediterrani espanyol i sobretot amb una clara visió de futur amb els GALP del Mediterrani europeu.

  • https://www.facebook.com/Mar-de-lEbre-1840468732833244/?fref=ts
  • https://twitter.com/grupacciolocal
  • https://www.facebook.com/Mar-de-lEbre-1840468732833244/?fref=ts
  • https://twitter.com/grupacciolocal
  • https://www.facebook.com/Mar-de-lEbre-1840468732833244/?fref=ts
  • https://twitter.com/grupacciolocal

Share This